Защото вярваме, че

Промяната е в нашите ръце

За Фонда

Местен дарителски фод – Карлово е инициатива, поддържана и развивана от Сдружение с нестопанска цел “Млади, активни, креативни”, с. Куртово в партньорство с НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”, с. Столетово.

Фондът стартира като част от програмата “Развитие на дарителството на местно ниво” на Сдружение Фондация “Платформа АГОРА” и Фондация “Америка за България”

Набраните средства във фонда ще бъдат използвани за подкрепа на различни дейности, инициирани от неформални групи, НПО-та, читалища и други, насочени към развитие на средата в населените места на община Карлово.

Какво правим ?

01.

— Намираме и финансираме

Фондът набира на средства под формата на дарения, които се насочват към значими инициативи на местно ниво

02.

— Създаваме партньорства

Установяваме сътрудничества с представители на бизнеса и физически лица за набирането на средства и си партнираме с младежки групи, НПО-та, читалища и други в община Карлово
03.

— Подобряваме средата

Инициативите, които подкрепяме, са насочени към подобряване средата на живот и повишаване образователния капацитет на общността в различни области
04.

— Образоваме

Развиваме дарителската култура на местно ниво като образоваме и създаваме приемственост между различните представители на общността
05.

— Подкрепяме добрите идеи

Получените кандидатури за финансиране се разглеждат от екип от експерти, като се подкрепят тези, които имат своя положителен принос
06.

— Консултираме

Екипът ни е насреща, за да отговори на всякакви запитвания, свързани с реализацията на постъпилите проектни идеи и да съдейства по отношение бъдещата им реализация

Нашите партньори

bg_BGBulgarian