Обединихме усилията си...

За да превърнем значимите каузи на НПО-та, читалища, неформални групи и отделни лица в действителност

Кои сме ?

Зад проекта “Активно дарителство за активна промяна”, в рамките на който бе създаден Местен дарителски фонд - Карлово, обединяват усилията си две организации с опит в областта на дарителството и вярата, че благодарение на него могат да се случват значими каузи на местно ниво.

Сдружение с нестопанска цел “Млади, активни, креативни”, с. Куртово Организацията работи за подобряване и насърчаване на здравословния начин на живот и спорта сред децата и младежите, живеещи в община Карлово. Сред основните ѝ приоритети са подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение. С дейностите си стимулира младежката активност в селските райони и насърчава дарителството на местно ниво.
НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”, с. Столетово Читалището е единствената културна институция в Столетово. Организацията има важната роля за развитието на активността сред гражданите на местно ниво. С организираните дейности, насочени към различните възрастови групи, читалището фокусира усилията си върху включване на младите хора в обществения живот. Читалищният екип разполага със знания, умения и опит, за да работи активно в посока иницииране на дарителски кампании и реализиране на значими каузи за подобряването на средата в малкото населено място.

Местен дарителски фонд - Карлово

Местен дарителски фонд - Карлово стартира като част от програмата “Развитие на дарителството на местно ниво” на Сдружение Фондация “Платформа АГОРА” и Фондация “Америка за България”.

bg_BGBulgarian