Приключват дейностите по проект “Активно дарителство за активна промяна”

Приключват дейностите по Проект “Активно дарителство за активна промяна”, финансиран от Платформа Агора и Америка за България, реализиран от Сдружение “Млади, активни, креативни”, в партньорство с НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”. Общата му продължителност бе 18 месеца, а сумата, която получихме като финансиране, бе в размер на 24 0000 лв. Какво успяхме да направим в рамките на проекта, който стартира през септември 2021 г. и приключва с края на февруари 2023 г.? 

Популяризиране на проекта

С откриването на проекта разпространихме информация до медии и чрез официалните канали на двете организации-изпълнители (повече информация тук). Изработени бяха рекламни листовки, винил и рекламен видеоклип, които използвахме при индивидуалните срещи с бизнеса, местната власт и институциите на местно ниво за популяризирането на проекта и насърчаване на дарителството. 

Проучване на нагласите на местната общност при стартиране на проекта 

Посредством анкета, проведена в началото на проекта, установихме, че  каузите, за които карловци даряват най-много, са социалните кампании. 23% от анкетираните споделят, че са подкрепяли поне една такава дейност в последните две години. Категорията е следвана от “човешки права” (18%) и “здравеопазване” (15%). За култура, екология и спорт анкетираните са дарявали най-малко, процентите са както следва: 10%, 5% и 3%. Като мотив за направата на дарение респондентите посочват личното отношение към конкретен проблем – 34%. За 29% определяща е значимостта на каузата за обществото. 

Кръгла маса за обсъждане нуждите за промяна и ролята на дарителството 

Организирахме кръгла маса с представители на различни групи от местната общност за обсъждане на нуждите за промяна, насърчаване на дарителството, местни значими каузи, които могат да бъдат осъществени с обединяване на усилия на общността и чрез набиране на средства от дарителски кампании. Обсъдена бе и идеята за създаването на Местен дарителски фонд, в който да се набират средства от дарения за подкрепа на малки местни инициативи, предложени от общността.

Обучение за представители на гражданския сектор

Представители на НПО, читалища, клубове, неформални граждански обединения, отделни граждани, младежи се включиха в тридневно обучение в рамките на проекта. Участваха общо 20 активни граждани, а обучението имаше за цел да повиши дарителската култура и да даде насоки на участниците затова как да инициират значими каузи, как да ги разписват в проектно предложение и да ги представят успешно пред спонсори и дарители. Обучението бе  с фокус върху това как успешно да кандидатстват за финансиране пред МДФ-Карлово и те самите да даряват, подпомагайки процеса. Защо е важно да бъдат активни и да подобряват средата, в която живеят с общи усилия? Набиране на средства чрез дарителство, доброволчество и привличане на съмишленици. Експерти в областта на дарителството споделиха добри практики с обучаващите се. 

Създаване на Местен дарителски фонд – Карлово, който ще продължава да функционира и занапред

Създаването на Местен дарителски фонд – Карлово бе сред най-големите ни цели, която осъществихме. След обособяването му, направихме две успешни дарителски кампании: 

В момента МДФ-Карлово има отворена покана за проектни предложения до 1200 лв., които, след одобрение на проекта идея, ще бъде стартирана кампания по набирането им. Чрез МДФ-Карлово ще подпомагаме процеса „от долу нагоре“ и ще насърчаваме бизнеса, институциите, местната власт и хората да даряват за подобряване на средата на живот за осъществяването на обществено значими каузи.

Проучване сред местната общност – познаване дейността на МДФ и нагласи за дарителство

В края на проекта – през февруари т.г., проведохме приключвателна анкета, за да установим дали и доколко са се променили нагласите на общността спрямо данните от началото на проекта. Резултатите могат да бъдат видяни тук

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BGBulgarian