6 проекта бяха получени в отговор на първата покана на МДФ – Карлово

Общо 6 проектни предложения бяха получени в отговор на отворената покана на МДФ – Карлово за набиране на проекти-идеи на стойност до 1 200 лв. Три от тях са подадени от неформални групи, две от читалища и едно от сдружение.