6 проекта бяха получени в отговор на първата покана на МДФ – Карлово

Общо 6 проектни предложения бяха получени в отговор на отворената покана на МДФ – Карлово за набиране на проекти-идеи на стойност до 1 200 лв. Три от тях са подадени от неформални групи, две от читалища и едно от сдружение. 

Кандидатури се приемаха от 20 февруари 2023 г. до 31 март 2023 г. По-долу предоставяме обобщена таблица с кандидатите, проектите им и основните цели към всеки един от тях така, както са подадени в проектната форма към нас. 

В рамките на м. април 2023 г. комисия ще оцени всяка кандидатура по критерии (могат да бъдат видяни по-долу). Допълнителна информация ще бъде публикувана на официалния ни сайт и Фейсбук страница, както и на посочените данни за контакти от всеки кандидат. 

За предложението, получило най-висока оценка, МДФ-Карлово ще стартира дарителска кампания на сайта си. След набиране на средствата, същите ще бъдат предоставени към съответната организация/неформална група за разходването им съгласно предложението. 

 Успех!

Обобщена таблица с кандидатури

Име на кандидатстваща организация/неформална групаИме на проект, с който кандидатства
и 
основна цел на проекта, представена от кандидата
1.Неформална група участници, кандидатурата с лице за контакт Рени Челебиева | гр. Баня, общ. КарловоИме: Облагородяване района на „Перголата“ в парка и използването ѝ за организиране на социално-обществени дейности с фокус образование и околна среда. 

Цел: Районът на Перголата в парка да се превърне в приятно място за разходка, отдих, развлечение и обучение на открито. Посетителите ще могат да получат информация за флората и фауната в парка, както и да научат интересни исторически факти свързани с цар Борис III и залесяването на паркаПодобряване фитосанитарното състояние на дървесната и храстова растителност и запазване на растителното многообразие за идните поколения.Организиране на различни събития, свързани с опазване на околната среда – семинари, лекции, зелено училищеОрганизиране на доброволчески акции за почистванеПрожектиране на филми на стената на Перголата (лятно кино) – документални (например от поредицата National Geographic) и игралниНа посетителите ще бъдат предоставени пейки за отдих, както и кошчета за боклук, което ще допринесе за запазване на парка чист от отпадъци.
2.Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий -1914г.” – гр. Баня, кандидатура с лице за контакт Мария Василева, председател  | гр. Баня, общ. КарловоИме: Старчовските игри в гр. Баня – древност и съвремие. 

Цел: Съхраняване, поддържане и популяризиране  автентичната култура  на традиционните Старчовски игри  в гр.Баня и  отражението им  в общото европейско културно пространство.
3.Неформална група участници, кандидатурата с лице за контакт Леонора Денис Стаменова | с. Горни Домлян, общ. КарловоИме: Якото място

Цел: Подобряване на жизнената среда в селото и превръщането му в привлекателно място за живот   и пълноценното развитие на младежите.
4.Неформална група участници, кандидатурата с лице за контакт Соня Тодорова Тодорова | гр. Баня, общ. КарловоИме: Пазим традициите

Цел: Проектът „Пазим традициите“ има за цел отпечатването на Малка книжка за оцветяване на автентичните народни носии, характерни за Баня Карловско. В нея ще се представи информация за отделните части на мъжката и женската празнична носия и техните наименования. Проектът включва заучаване на отделните елементи чрез оцветяване на празен шаблон, чрез използване на готов цветен такъв. 
5.НЧ „Светлина – 2013“ – с. Бегунци, кандидатура с лице за контакт Мария Таслакова  | с. Бегунци, общ. Карлово
Име: С грижа за природата!

Цел: Опазване на околната среда , създаване на заслон за отмора, информационни табели за природните забележителности, предупредителни табели за опазване на околната среда и предотвратяване на пожари. Маркиране на екопътеки.
6. Сдружение „Любен Каравелов“ – с. Каравелово, кандидатура с лице за контакт Гана Иванова Ангелова  | с. Каравелово, общ. Карлово
Име: Да носим корена си в жива памет

Цел: Съхраняване и предаване на бъдното поколение на местното фолклорно наследство и занаятчийска традиция от село Каравелово.

Критерии за оценка на проектите, които ще се прилагат при оценяването им

КРИТЕРИИМАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
1. Капацитет/ предишен опит на кандидата. 

В случай че кандидатства участник, който няма предишен опит, опит и капацитет на лицата да реализират инициативата.
До 5 точки.
2. Степен на съответствие на кандидатурата с конкретни нужди и проблеми на общността.

Доколко кандидатурата съответства на конкретните нужди и проблеми на общността, показвайки ясна връзка между целите на инициативата, предложените дейности и очакваните резултати.
До 10 точки.
3. Принос на инициативата към приоритетите на фонда за 2023 г. (Култура и образование; Екология и справяне с климатичните промени)

Доколко кандидатурата показва ясна връзка между приоритетите на фонда, целите, дейностите и очакваните резултати на инициативата.
До 15 точки.
4. Постижимост и значимост на очакваните резултати от инициативата. До 20 точки.
Общо максимален  брой  точки:50 точки. 

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BGBulgarian