Създаваме партньорства, без които ...

Дейността ни и промяната към по-добро не биха били факт

Нашите партньори

Платформа

— АГОРА

Активни граждански общности за развитие и алтернатива
Фондация

— АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.
bg_BGBulgarian