Водени от вярата си че ...

Малките населени места и живеещите в тях имат идеи, които заслужават да бъдат чути

Грижим се за:

1 Финансирането на добрите идеи
Във фонда се набират средства, които биват насочвани към финансиране на малки местни проекти.
2 Изграждането на надеждни партньорства
Насърчаваме съвместната работа между бизнес, НПО, читалища, неформални групи и отделни активни граждани, работещи за промяна.
3 Създаването на по-добра среда
Фокусираме се върху местни инициативи, чиято реализация подобрява средата на живот в малките населени места на община Карлово.
4 Насърчаване на дарителството
Насърчаваме дарителската култура чрез повишаване на образователния капацитет по темата на граждани, институции, бизнес, организации и други.
5 Реализирането на значими каузи
Подпомагаме цялостния процес по реализацията на проекти – от кандидатстване, през изпълнението им до тяхното отчитане, гарантирайки пълна прозрачност на разходваните средства.
6 Консултирането на организации, групи и отделни лица
Осигуряваме нужната подкрепа и работим безвъзмездно за реализирането на каузите, които имат потенциал за развитие.
bg_BGBulgarian